Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse mellem private kunder og Nordic Sports Foto og Dansk event foto (herefter udelukkende benævnt Nordic Sports Foto) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

Drejer det sig om erhvervskunder, henvises til: Ophavsret- handels- og leveringsbetingelser.

Priser

Alle priser er inklusiv moms, med mindre andet er angivet.

Dansk Sport Foto tager forbehold for evt. trykfejl og forbeholder sig ret til at foretage prisændringer uden forudgående varsel.

Ud over den tilbudet eller aftalte pris er Nordic Sports Foto berettiget til at kræve betaling for:

  • Ekstra arbejde hvis det grundmateriale, kunden har givet Nordic Sports Foto, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Ekstraarbejde som følge af, at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

Levering

Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, angiver Nordic Sports Foto leverings tidspunktet.

Leveringstedet er hos hos kunden eller på en angiven adresse.

Forsendelse, inklusiv eventuel forsikring, betales af kunden, med mindre andet er aftalt.

Betaling

Der kan betales med Dankort via vores webshop

Dankort logo

Beløbet trækkes først når varen er afsendt.

Ejendomsret, forbehold, og ophavsret.

Ved al fotografering gælder at Nordic Sports Foto beholder det digitale negativ, hvorfor al mangfoldiggørelse, af kvalitets hensyn, skal ske herigennem.

Alle, af Dansk Event Foto, optagede fotos forbliver Nordic Sports Fotos ejendom. Alle fotos er omfattet af den til enhver tid gældende lov om ophavsret.

Undtaget fra dette er de tilfælde, hvor man køber ”CD-rom” med de, af Nordic Sports Foto, optagede billeder på. I disse tilfælde overgår brugsretten til kunden, hvorimod fotografiretten i alle tilfælde tilhører Nordic Sports Foto.

Nordic Sports Foto har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrages Nordic Sports Foto ansvar over for tredjemand i anledning af en kundes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder holder kunden Nordic Sports Foto skadesløs for et sådant ansvar.

Fremsendt originalmateriale i forbindelse med speciel opgaver returneres sammen med den pågældende ordre. Nordic Sports Foto er ansvarlig for erstatning såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelse skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Nordic Sports Foto eller virksomhedens folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

Enhver bestilling, du afgiver via www.Nordic Sports Foto.com, er et individuelt speciel fremstillet produkt og er derfor ikke omfattet af fortrydelsesret.

Hvis varen er beskadiget eller kvaliteten ikke er i orden bedes du sende varen samt fakturaen retur til Nordic Sports Foto, og vi vil forsøge at udbedre evt. fejl og mangler.

Vi refunderer fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, såfremt reklamationen er berettiget.

Force Majeure

Forsinkes eller forhindres levering på grund af fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr og i øvrigt enhver omstændighed som Nordic Sports Foto ikke er herre over, har Nordic Sports Foto ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at ophæve aftalen.