Ophavsrets- handels- og leveringsbetingelser

Ophavsrets- handels- og leveringsbetingelser.

Der kan betales med Dankort

Det er tilladt at anvende de digitale billeder fra billeddatabasen til layout-formål.

Leveret i henhold til vedlagte ophavsret og handelsbetingelser.

Betaling:  Se bestillingsseddel/prisliste for offentliggørelse.

Fotografierne må kun offentliggøres, mod honorar i f.eks.: Blade, aviser, bøger, reklamer mm. Husk fotografens fulde navn skal angives ved billedet – i henhold til fotografiloven.

Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål, og alle takster gælder for engangs reproduktion – ellers fuld frikøb. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke overdrages/videresælges uden udtrykkelig aftale med Dansk sport foto (Dansk Event Foto) v/ Michael Lassen. Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal prislistens takster og betingelser respekteres under alle forhold. Ved enhver aftalt videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse og medie.

Original materialet forbliver altid fotografens ejendom og skal returneres straks efter benyttelse. Ved bortkomst eller beskadigelse skal materialet erstattes med minimum 2.500 kr. pr. stk. Billedkopier som er beskadiget/påført opstregninger el.lign., erstattes med minimum 100 kr. pr. kopi.

De købte rettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark med mindre andet er aftalt.

Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til Dansk Event Foto v/ Michael Lassen senest 14 dage efter anvendelse.

Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatik afregnes til Dansk Event Foto v/ Michael Lassen senest 20 dage efter brug. Såfremt Dansk Event Foto v/ Michael Lassen ikke har modtaget skriftlig ordrebekræftelse om anvendelsen senest 20 dage efter benyttelsen, kan der debiteres et tillæg på 100% pr. billede.

Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens §1 – fotografiretten tilhører Dansk Event Foto.
Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden Dansk Event Foto’s skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. (Evt. sammenklippede/kopierede billeder beregnes efter antallet af anvendte billeder). Reproduktion/affotografering af originalbilleder må kun ske efter Dansk Event Foto’s skriftlige tilladelse.

Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres „Foto: (fotografens navn)“. Eks.: Foto: Dansk Event Foto. Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til billedprisen på 100%. Min. 1000,- kr.

Ved kommerciel brug af et billede, påhviler det udelukkende brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer. Ved publicering af billeder, hvor anden ophavsmands værk indgår, er brugeren alene ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra tredjemand.

Alle priser er eksklusiv moms, hvor intet andet er anført.

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt for udsolgte varer, afvigelser fra det skrevne samt de viste billeder.

Er du i tvivl, så kontakt os.